Sinoplular Laz mıdır?

Genel itibari ile Sinopluları Laz olarak bilmeyenler çoktur. Sinop ve diğer Karadeniz illeri Laz’dır. Halkımızdan gelen yorumların bazıları Sinoplular kesinlikle Laz olduğunu, bazı kullanıcılarımız ise Laz olmadıkları her türden millet olduğunu yazılarında paylaşmıştır.

| Kategori: #Şehirler | Etiket:

Üye Olmadan (Hemen) Yorum Yazabilirsiniz.

Sende Katıl

Yorumun ile sende katıl, diğer ziyaretçileri bilgilendirme güzel bir şey.

Toplam 17 Katılım

 1. Kardelen Göksu

  Hayır, Sinoplular Laz değildir. Bir Sinoplu olarak kesin cevaptır.

 2. Sema Aygar

  Sinop Boyabat’lı bir alçak, işyerimi elimden aldı. Sene 2010 Ramazan ayında beni çalışanıma kapıya attırdı. Resmi işleri de tamamlamıştı önceden. Her şeyimi çaldı. Dürüstlük, namus, şeref diyerek ortak olmuştu. Hayatım kaydı. İcralar başladı. Ekmeğe muhtaç oldum. İnsan gibi konuşacağına arkamdan iş çevirdi. Kızlarım İstanbul’da öğrenci idi. Giderlerini ben karşılıyordum. Pansiyon tarihi yapı idi. Devir almıştım.

 3. Merve Ateş

  Ben Sinopluyum Erfelek tarafı annem ve babam Sinoplu akrabalarmış. Ben İnşallah gerçek türkümdür. Soyumda Laz falan yoktur yoksa hayallerim suya düşer. Ben Türkleri çok severim.

 4. Bedir Düz

  Ben Sinopluyum ve anne tarafında ananemin annesi gürcü Türkçe hiç bilmiyordu ve dedeminde Çerkez akrabaları ve soyundan geldiği biliyorum bana kalırsa Sinop Laz değil daha çok yunan kültürü var ama bence doğu Avrupa ve Helenik bir yapıya sahiptir.

  Bir not da eklim nüfusumuz çoğunlukla sarışın o yüzden bir etnik yapıya sabitlemek yanlış slav gen yapısında olabilir gürcüde yunanda ama şundan eminim Türk etnik kökeni çok az derecede ve de Süryani nüfusu da var Sinop Türkiye’den ayrı bir yer gibi sanki.

  Annemin anlattığı kadarıyla Sinop vb yerler gürcü, Çarlık Sovyet savaşında fazlaca Rus ve gürcü nüfusu almış kentlerin başında geliyor.

  Sinop derken ama Boyabat vb yerleri kast etmiyorum gerze ve kıyı şeridi sınır Erfelek olarak çıkardım bu sonucu ve de merkezdeki vb yerlerdeki müzelere bakacak olursak bir roma kültürü görebiliyoruz. Diğer şehirlerden da fazla buda bir İtalyan ve Sicilya DNA yapısı olabileceğini gösteriyor unuttuğumuz.

 5. Lütfü Apaydın

  ”Üniversitedeyken Antalyalı bir sınıf arkadaşım vardı. Bana Samsun’a ilk defa gelip otogarda indiğinde kendisini karşılayan insanların ‘ula uşağum hoş celdin da!’ demesini beklediğini söylemişti. Ona göre Samsun, Laz’dı ve insanlar Karadeniz şivesiyle konuşuyordu. Ancak durum öyle değildi tabii. Hatta durum onun düşündüğü gibi iki kere değildi. Nasıl mı?

  Birincisi, zaten Karadeniz şivesiyle konuşanlar ( doğrusu şive değil, ağız olacak.) Laz değil; Doğu Karadenizli Türkler. İkincisi Lazlar bölgede sınırlı bir bölgede yaşayan ve sayıları da fazla olmayan insanlar. Çayeli ile Hopa arasında yaşayan Lazlar, etnik köken olarak farklı bir millet. Lisanları da Türkçe değil, Lazca. Ancak zaman içinde Müslüman oldukları için Türklerle bölge de biraz ortak bir kültür oluşmuş aralarında..fakat yine de resmi olarak TÜRKÇE KONUŞURLARSA DA KENDİ ARALARINDA Fransızca ve İngilizce gibi ayrı dil konuşurlar.

  Çepniler, Oğuzların 24 boyundan birisi. Üçoklar kolunun Gök Han soyuna bağlı bir Türkmen boyu. Selçuklular döneminde Anadolu’ya gelen bu boy iki ana kola ayrılıyor. Bir kolu Balıkesir yöresine giderken ağırlıklı olan kol ise Karadeniz civarını yurt tutuyor kendine. Şimdi buraya dikkat çünkü Çepni’nin kelime manasını verince zaten ‘Karadeniz insanı’ dediğimiz prototip ortaya çıkacak. Çepni, ‘yağu ( düşman ) görse savaşır’ demek. Kaşgarlı Mahmut büyük eseri Divan-ı Lügat’it Türk’te Çepnileri şöyle tanımlamış; asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı…

  Çepniler, çok erken tarihlerden itibaren Kastamonu’dan Giresun’a kadar uzanan alana yerleşiyorlar. O kadar kalabalık bir şekilde geliyorlar ki bu bölgelere, nüfus üstünlüğü doğrudan Türklerin eline geçiyor. Bugün Giresun ve Ordu yöresinin yerli nüfusunun neredeyse tamamı Çepni kökenli Türkmenlerden müteşekkil. Elbette Kafkas ya da Balkan göçleriyle gelen nüfusu saymazsak. Hatta Osmanlı arşivlerinde Giresun için ‘Vilayet-i Çepni’ ifadesinin kullanıldığı söyleniyor…”

  Yani LAZLAR ayrı bir ırk ve halk olup,Rize ve Artvin sahilinde yaşarlar.Trabzon ise Osmanlı öncesi tamamen RUM KİMLİĞİNE sahiptir.Zaten Trabzon’da Bizans bakiyesi bir Rum Krallığı vardı..Fetih sonrası çoğu Fatih S.Mehmet tarafından Türkleştirilmiştir.Rumların ise yarısı zamanla Müslüman oldular,halen Müslüman Rum köyleri epey vardır.fakat halk arasında lakben LAZ diye anılırlar.haa buraya,Giresuna yerleşmiş ki genellikle 1916 Rus işgalinden kaçmış Lazlar vardır.

  Gelelim Giresun..%90’ı Çepni Türkmendir ve simaen birçoğu çekik gözlüdür.Misal AKP Gireusn vekili-Gümrük Bakanı Nurettin Canikli..

  Ordu..%90’I Türk kalanı ise Gürcüdür.1878 Rus savaşı sonrası Batum’dan kaçıp gelmişlerdir.Ordu sahil kesimi itibariyle Çepni ve diğerleri karışık Türkler iken,Akkuş-Aybastı-Mesudiye gibi iç kesimde ise TOKAT ve SİVAS yörelerinden gelen esmer ve eskiden Alevi olan (halen bir kısmı Alevi-İslam anlayışını sürdüren) Türkler oluşturur.Orduda HACI Bayram EMİR oğulları beylikleri kurulmuştur.

  Samsun ise Karadeniz bölgesinin baş merkezidir.Ve iki-üç ovaya sahip, çok verimli topraklarla cazibedar bir il olduğundan çok göç almıştır.DOLAYISIYLA çoğu ELBETTE Türk olsa da, sonra 1864 sonrası Çerkeslerin epey yerleştiği,sonra Gürcü,Laz, Arnavut,Kürt insanların yaşadığı kozmopolit bir ildir.Ayrıca 100 bine yakın Balkan-Rumeli mübadili ve muhaciri yaşar.Şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı Y.Ziya YILMAZ Çerkes kökenlidir.Samsun’u ilk olarak Danişmentoğulları (1080) kurmuştur,sonra Selçuklular,sonra Kubadoğulları-TACETTİNOĞULLARI Türk beylikleri,Osmanlılar hakim olmuştur.

  Batı Karadeniz ise başka bir bölgedir.Bu adı sayılan Orta-Doğu Karadenizle ilişkisi zayıftır.Ve buralar dışarıdan (Bolu-Düzce hariç) pek nüfus almamış,yerli illerdir.Çoğunun nüfusu Türkmendir.Meşhur CANDAROĞULLARI Kastamonu ve Sinop merkez olmak üzere kurulmaşlardır.Kastamonu ve Sinopta muhteşem TÜRK-iSLAM ESERLERİ VARDIR.Haa buralara kaçmış,gelmiş yada geçim amacıyla yerleşmiş çok az sayıda Laz-GÜRCÜ aile elbet vardır.

  İnsanımız böyledir,Amerika’da Kızılderili kabilelelirini bilir,endi ülkesini tanımaz.

 6. Asım Erkoşan

  Sinop Laz kökenli olması muhtemel diğer Karadeniz illeri gibi Sinop Boyabatlılar zaten efsane Laz’dan beter!

  1. İlyas Altay

   Asım Erkoşan ben Boyabatlıyım niye öyle dedin Lazdan beter diye?

 7. Mahir Tuncer

  Bilmiyorsunuz siz kardeşim ya! Sinop ne sadece Türkmen’dir, ne Laz ne gürcü… Yerli halk Rum kökenlidir, Osmanlıdaki göç politikası nedeniyle, Laz’da geldi, Çerkez’de geldi ama daha çok Gürcüleri yerleştirdiler.

  Sinop aslında komple Karadeniz sahilinin bir minyatürüdür, Karadeniz’de hangi halklar varsa hepsi Sinop’ta mevcuttur, biri daha az diğeri daha fazladır.

 8. Kadir Özvarol

  Laz dediğimiz Karadenizli anlamındaysa eyvallah ancak bir toplum olarak diyorsan, Lazlar Artvin’de vardır. Yaşlıları Lazca bilir. Sinop’ta ise sadece Erfelek (Karasu) ilçesinde Lazlar vardır ki çok azdır.

  Sinop merkez, Erfelek, Ayancıkta, Türkeli, Acara, Boyabat, Durağan da 4 Kürt köyümüz, sanırım 4 tanede Çerkez köyümüz vardır. İç kesim genellikle muhafazakâr milliyetçi, sahil sosyal demokrat- ulusalcıdır. Ancak hepsi vatanperver vatan aşığıdır aksini söyleyeni de öperler.

  İyiliğe gelince bir şehirden bahsediyoruz Kardeşler dahi birbirini tutmazken geneli dürüst merttir. Sinop merkez nazaran daha medenidir. Yardımseverlerdir.

 9. Arif Demir

  Biz Sinopluların kökeni Rumlardan gelir tarihini iyi araştır.

  1. Şadi Süreyya

   Arif Demir ne Rumu biz Türk oğlu türküz!

 10. Mustafa Karabulut

  Lazca konuşmayan Laz olmamış mı oluyor anlayalım şimdi… Tamam, Lazca bilmeyebilir ama dedeleri Laz olan birçok kişi var şimdi ne olacak. Onlarda Lazca bilmiyorlar diye Laz değiller mi? Bence bir araştırın derim soyunu hatta bak yeni bir şey çıktı sözlükte de var e-devlet soyağacı öğrenme şeysi ona bir bak bence (oradan benim gibi gelenler yorumu beğensin).

 11. Sinem Tetik

  Biz Sinopluyuz ama tanıdığım hiç bir Sinoplu Lazca bilmiyor. Çoğu Türk. Biz Türk oluyoruz bizim aile hepsi Türk. Biz Sinopluyuz ama bizim ailede kimse Lazca konuşmuyor!

 12. Sıla Kurt

  Bende Boyabatlıyım Laz olduğumuzu düşünmüyorum.

 13. Bilge Serdivan

  Sinop geneli Türkmen’dir Çerkez değil. Çerkez köyleri var ama çok değil ve bende Çerkez’im Ahzeh boyundan geldik. Fakat şu bir gerçek ki Sinop asıl yerlileri Türkmenlerdir biz sonradan yerleştik deniz yolu ile Sinop’a sürgünle geldik.

 14. Hulusi Kılıç

  Sinop’un ekseriyeti Türkmen’dir. Gürcü çoktur. Laz denilen kesim Trabzon Rize Tarafından gelenlerde vardır ama çok azdır. Çerkez de vardır bir miktar Boyabat taraflarında Kürtler de vardır. Anlayacağınız Sinop kozmopolit bir yapıya sahiptir. Ben ise Türkmen bir Sinopluyum. Ancak alevi değilim. Dedeleri de değildi.

  1. Bilge Serdivan

   Hulusi Kılıç katı bir iddia ile Sinop halkının Laz olduğunu iddia etmiş. Ben bir Sinoplu olarak şunu diyeceğim saçmalıyorsun. Sinopta Kürt var Laz yoktur. Ben bir Çerkezim Çerkes kızıyım. Gürcüsü var Türk var Kürt var ama asla Laz ve Azeri bizim memleketimizde asla yoktur.

   Karakterimiz ne yemek kültürümüz ne düğünlerimiz ne örf adetlerimiz ne ikinci dilimiz asla Lazlarla alakası yoktur Sinop’ta kemençe horon asla yoktur. Lazca Ermenice asla yoktur. Sen neyin kafasını yaşıyorsun densiz budala!