Menkul Sermaye İradı

Kişinin ziraat veya meslek dışı faaliyetleri dışında kalan, nakli değerlerden dolayı sermaye sonucu kar veya iratlardır.

Örnekle devlet tahvili, hazine bonosu faizleri, hisse senedi kar payları, her türlü senet iskonto edilmesi sonucu ortaya çıkan iskonto bedelleri gibi.

Sende Katıl

Sende sözlüğe yorumunla katıl, bildiklerini paylaş.