Sözlük İçi

Mani

Genellikle birinci, ikinci ve daha sonraki uyaklı olan, her konu üzerine yazılan halk edebiyatı nazım türü, bir şeyi engelleme anlamlarına gelmektedir ayrıca mani, sevinç hastalığı ile yüksek ruh devamı

Ekip

Belli bir konu üzerinde bilgisi olan kişilerin birleşerek oluşturduğu grup, takım. Ekip bir kişiden fazla olan demektedir. Tek kişi ekip olmaz. Üst kişi sayısı yoktur. Ekipler uyumluluk içinde devamı